مودم دی لینک DSL-2877AL Dual-Band AC750

620,000 تومان

dlink - دی لینک
مودمD-Link DSL-2877AL Dual-Band Wieless AC750 ADSL2 Plus Modem Router
نوع آنتنخارجی
تعداد آنتنسه عدد
تعداد پورتچهار عدد
رابط‌ هاپورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB