هولدر تاشو و گیره ای پرووان مدل ProOne PHL 1075 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)