هدست مدل KRAKEN Green برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)