هدست مخصوص بازی پرووان مدل PHG3855 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)