هدست سیمی مخصوص بازی پرووان مدل PHG3810 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)