هدست سیمی بلو باکس مدل JD 440 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)