هدست ریزر مدل KRAKEN X USB برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)