موس تسکو برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

کامپیوتر

موس تسکو TM 295

۱۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان

کامپیوتر

موس تسکو TM 290N

۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۹۷,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان

کامپیوتر

موس تسکو TM 2021GA

۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه

لوازم جانبی

موس تسکو مدل TM667W

۱۴۱,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی

موس تسکو TM 669W

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه

لوازم جانبی

ماوس تسکو مدل TM653W

۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان