منبع تغذیه 1000 وات برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
+
در انبار موجود نمی باشد