منبع تغذیه 1000 وات کورسیر HX1000 Platinum Full Modular ارزان برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)