منبع تغذیه او سی پی سی GD850M 80 Plus Gold Full Modular برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)