ماوس بی سیم پرووان مدل PMW35 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)