ماوس بی سیم پرووان مدل PMW20 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)