مانیتور ال جی ۲4MK430 سایز ۲4 اینچ برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)