مانيتور گیگابایت برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان