مادربرد گیگابایت Z690 برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)