مادربرد گیگابایت Z590I VISION D برچسب - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)