موس دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

بنر موس

کامپیوتر

موس تسکو TM 295

۱۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان

کامپیوتر

موس تسکو TM 290N

۱۰۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان

کامپیوتر

موس تسکو TM 2021GA

۲۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!

لوازم جانبی

موس تسکو مدل TM667W

۱۴۱,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی

موس تسکو TM 669W

۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!

لوازم جانبی

ماوس تسکو مدل TM653W

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان