فن - خنک کننده ها دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

فن پردازنده

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن اینتل 1150

۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۹۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن کیس دیپ کول مدل RF120 FS

۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن کیس کولر مستر Z70

۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان