فن - خنک کننده ها دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

فن پردازنده

حراج!
۸۷۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۲۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن اینتل 1150

۱۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۵۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن کیس دیپ کول مدل RF120 FS

۲۲۰,۰۰۰ تومان