فن پردازنده

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم های پیشنهادی

خنک‌ کننده پی سی کولر CL120vc

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

خنک کننده پی سی کولر X5R V2

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

خنک کننده دیپ کول ASSASSIN Ⅲ

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان