فن پردازنده

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱۸,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن خنک کننده دیپ کول ALTA 9

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن اینتل ۱۱۵۰

۷۸,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن کولرمسترML360L ARGB

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان