فن - خنک کننده ها دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

فن پردازنده

1,690,000 تومان

فن - خنک کننده ها

فن اینتل 1150

180,000 تومان

فن - خنک کننده ها

فن کیس دیپ کول X FAN 120

175,000 تومان
5,150,000 تومان
3,850,000 تومان
1,950,000 تومان
3,000,000 تومان
8,300,000 تومان

فن - خنک کننده ها

کولر پردازنده DeepCool AG200

1,250,000 تومان
750,000 تومان

فن - خنک کننده ها

هاب فن دیپ کول FH 04

199,000 تومان
6,500,000 تومان
3,200,000 تومان
3,170,000 تومان
3,190,000 تومان