فن - خنک کننده ها دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)

فن پردازنده

حراج!
۹۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۸۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن اینتل 1150

۱۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

فن - خنک کننده ها

فن کیس دیپ کول مدل RF120 FS

۲۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!

فن - خنک کننده ها

فن کیس کولر مستر Z70

۲۳۰,۰۰۰ تومان