۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

اینترنال SSD حافظه

اس اس دی گیگابایت M.2 PCIe 128GB

۹۳۵,۰۰۰ تومان

اینترنال SSD حافظه

اس اس دی گیگابایت M.2 PCIe 256GB

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اینترنال SSD حافظه

اس اس دی گیگابایت M.2 PCIe 512GB

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸۶۵,۰۰۰ تومان