پایه مانیتور دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان