رکوردر دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
۸۲۳,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۵۸۸,۴۰۰ تومان