رکوردر دسته بندی - فناوران نسل برتر رایانه (کامپیوتر فیض)
۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶۵,۰۰۰ تومان