شرایط شرکت به چه صورت است؟

فرم انتهای صفحه را تکمیل نمایید

لپتاپ قدیمی رو برای ما بیارید


نکته مهم:

برای اینکه شما شامل این طرح از کامپیوتر فیض شوید باید حتما رسید خرید لپتاپ و جعبه آن را در اختیار داشته باشید.
بعد تکمیل کردن فرم مقابل، کارشناسان ما با شما تماس میگیرند و پس از آن لپتاپ را به همراه جعبه و رسید خرید آن به فروشگاه ما آورده تا ارزیابی نهایی قیمت آن انجام شود. یه اندازه قیمت لپتاپ خودتان از قیمت لپتاپ جدید کاسته میشود و میتوانید لپتاپ جدید خریداری نمایید.

طرح تعویض لپتاپ قدیمی با جدید

نام خانوادگی:
نام خانوادگی خود را وارد نمایید...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام:
نام خود را وارد نمایید...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تماس:
شماره تماس خود را وارد نمایید...
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید!
لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید!
مدل لپتاپ:
مدل لپتاپ خود را وارد نمایید...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
برند:
لطفا برند لپتاپ را با کیبورد اینگلیسی بنویسید
برند لپتاپ : Asus - MSI و...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
در صورتی که جعبه و رسید خرید را ندارید شما شامل این طرح نمیشوید در غیر اینصورت لطفا کلیک نمایید!
در صورتی که جعبه و رسید خرید را ندارید شما شامل این طرح نمیشوید در غیر اینصورت لطفا کلیک نمایید!