خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، فروشگاه فیض، طبقه دوم، واحد 208 - ٨٨٩١٥١٣١

درباره ما

خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی بازار کامپیوتر ایران طبقه اول واحد ۱۷۴

تلفن : 88915131