خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، فروشگاه فیض، طبقه دوم، واحد 208 - ٨٨٩١٥١٣١

کابل

مرتب سازی
 • 4
 • 8
 • 12
 • HDMI TC-70

  92,000 ریال

  ,TC-72

  114,000 ریال

  ,TC-79

  20m
  792,000 ریال

  TC 01

  1.5m
  77,000 ریال

  TC 02

  3m
  62,000 ریال

  TC 03

  5m
  68,000 ریال

  TC 04,

  1.5m
  41,000 ریال

  TC 05,

  3m
  62,000 ریال